Již 45. ročník mezinárodní konference Archeologica historica se letos koná v prostorách Galerie Středočeského kraje v Jezuitské koleji v Kutné Hoře. Od 16. do 19. září se zde setkají přední odborníci na archeologii středověku z České republiky, Slovenska a již tradičně i z Polska. …………………………………………..

Konferenci pořádá pražský Archeologický ústav Akademie věd ČR ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče středních Čech a pod záštitou starosty města Kutná Hora Iva Šance a radního pro kulturu a památkovou péči Středočeského kraje Zdeňka Štefka.

„Jsem velice rád, že si archeologové vybrali s tématem Zdroje a zpracování surovin v archeologii středověku právě naše město, protože Kutná Hora je v tomto směru nejpovolanější, mohou zde vidět spoustu zajímavého. Byl bych rád, kdyby se podobných konferencí konalo v Kutné hoře co nejvíc, potenciál k pořádání takových akcí je zde značný a určitě by to pomohlo i zdejším podnikatelů i správcům a majitelům památek,“ konstatoval po zahájení konference starosta Šanc.

Patnáct let zkoumání kutnohorské historie
Příznačně pro Kutnou Horu je zvoleno téma „Zdroje a zpracování surovin v archeologii středověku“. Přihlášeno je více jak sto účastníků a téměř polovina z nich vystoupí s referáty v pěti tematických sekcích, hojně obeslána je i posterová sekce. V rámci konference proběhne v úterý 17. září v 13.30 hodin v severním křídle Jezuitské koleje vernisáž výstavy Jezuitská kolej od pravěku po dnešek – Archeologický výzkum 1998– 2012, která zůstane otevřena pro návštěvníky GASK do 24. listopadu 2013. Na přípravě výstavy se podílí Ústav archeologické památkové péče středních Čech a Archeologický ústav AV ČR, Praha. Výstava přiblíží dosud největší archeologický výzkum provedený v Kutné Hoře, který trval patnáct let a přinesl nové a závažné informace jak o osídlení pravěkém, tak středověkém a samozřejmě i raně novověkém. Archeologové zde odkryli výšinné sídliště kultury bolerázské (3500–3400 př.n.l.) a hornické pracoviště z přelomu 13. a14. století. Po vzniku města Kutné Hory se tato oblast stala předměstím „Na cechu“ (více informací najdete ZDE)a výzkum odhalil části domů a lokalizoval i zaniklý kostel sv. Jiří. Na závěr bude stručně shrnuta nejmladší historie, kdy zde jezuité vybudovali svoji kolej, v níž pak od roku 1773 sídlila armáda. Výstava tak přinese zcela nový pohled na tuto významnou památku.

(tz)

Nebyly nalezeny žádné obrázky

.

Zavřít menu