Druhý ročník Kutnohorského varhanního festivalu na konci léta se uskuteční ve dnech 13. – 15. září 2013. Dramaturgie festivalu se znovu ujal vynikající kutnohorský varhaník Michal Hanuš. Na programu budou díla různých období, od osvědčených „starých mistrů“ až po soudobé autory. ……………………………………………………

Od 1. 5. 2013 je možné si zakoupit vstupenky na Kutnohorský varhanní festival na konci léta přes Ticketportal. Cena vstupenky je 180 Kč za 1 koncert. Festival zahájí v pátek 13. září v chrámu sv. Barbory brilantní německý varhaník, muzikolog a pedagog profesor Ludger Lohmann, který připravil geniální program s názvem „…ze starých časů“. V sobotu 14. 9. okouzlí posluchače v arciděkanském chrámu sv. Jakuba svou suverénní a emočně velmi silnou hrou Jan Doležel, který vyučuje hru na varhany na Vysoké hudební škole v německém Würzburgu.  Na neděli 15. 9. jsme tentokrát připravili odpolední koncert v arciděkanském chrámu sv. Jakuba, kde se představí vynikající varhaník, cembalista a hráč na klavichord, improvizátor a pedagog, pan Jaroslav Tůma. Oba koncerty v chrámu sv. Jakuba jsou jedinečné, protože při nich interpreti zahrají na oboje jakubské varhany (malé barokní i velké).

Dramaturgie festivalu se znovu ujal vynikající kutnohorský varhaník Michal Hanuš. Na programu jsou díla různých období – od osvědčených „starých mistrů“, jakými jsou J. S. Bach, W. A. Mozart či J. K. Kerl, až po soudobé autory. Páteční a sobotní koncert začíná v 19,30 hod., nedělní koncert začíná v 15,00 hod.

Předprodej vstupenek bude probíhat od 1. 5. 2013 v rámci sítě Ticketportal, bližší informace naleznete k danému datu na www.ticketportal.cz (Tel: +420 224 091 439). V omezeném počtu budou vstupenky v prodeji také v chrámu před začátkem koncertu. V sobotu 14. 9. 2013 se v rámci doprovodného programu festivalu uskuteční komentovaná prohlídka obou varhan v arciděkanském chrámu sv. Jakuba s Michalem Hanušem. Bližší informace o prohlídce uveřejníme na stránkách www.guide.kh.cz nejpozději 1. 7. 2013.

Generálním partnerem festivalu je společnost SKANSKA. Festival se koná za podpory Města Kutná Hora a ve spolupráci s Římskokatolickou farností – arciděkanstvím v Kutné Hoře.  Mediálními partnery festivalu jsou Kutnohorské listy, Kutnohorský deník, Obzory Kutnohorska, Tep – regionální týdeník, Kam po Česku a e-magazín Kultura21.cz.

Program koncertů: LUDGER LOHMANN, pátek 13. 9. 2013 – chrám sv. Barbory, 19.30 hod.  JAN DOLEŽEL, sobota 14. 9. 2013 – arciděkanský chrám sv. Jakuba, 19.30 hod. JAROSLAV TŮMA, neděle 15. 9. 2013 – arciděkanský chrám sv. Jakuba, 15.00 hod.

Hanka Musílková, destinační manažer

.

Zavřít menu