Kulaté sté výročí vypuknutí první světové války si letos připomíná mnoho evropských měst i obcí. Nejinak je tomu v Kutné Hoře, neboť zmíněný konflikt se pochopitelně dotkl i jí a jejích obyvatel. K výročí se proto vrací i nové číslo časopisu Krásné město.

.
Jeden z článků se například zaměřuje na to, o čem psal regionální tisk Kutnohorska v roce 1914, a zvláštní pozornost je také věnována dobovým reakcím na atentát v Sarajevu. Milovníci umění se spíše začtou do příspěvků věnovaných místním umělcům: malířům Čestmíru Pechrovi a Antonínu Chittussimu. A abychom se nepohybovali jen v minulosti, představuje Krásné město také současné umělecké aktivity Galerie Středočeského kraje. Čtenáři jsou při tom srdečně znáni na připravované akce, stejně jako je redakce průběžně seznamuje s knižními novinkami s tematikou Kutné Hory. Vše doplňuje tradiční rubrika „Kronika“, doplněná nejen informací o dvou nových čestných občanech města, ale také ohlédnutím za zesnulým starostou Jaroslavem Benadou. Nové číslo časopisu, vydávaného Městem Kutná Hora, si lze zakoupit v knihkupectvích Kosmas, U Stříbrného groše nebo v prodejně GASK.

Lukáš Provaz

.

Zavřít menu