Výstava Stanislava Kostky v kostele sv. Jana Nepomuckého

V červnu letošního roku bude v kostele sv. Jana Nepomuckého otevřena výstava s názvem OBRAZY, KRESBY Stanislava Kostky. Dílo akademického sochaře Stanislava Kostky je v Kutné Hoře známé především v poloze sochařské, přehlídka jeho skleněných plastik byla vystavena před dvěma lety v Kamenném domě k jeho 80. narozeninám a těšila se značnému zájmu.

Současná výstava má zcela odlišný charakter, bohužel už jen z umělcovy pozůstalosti, protože autor před rokem o Velikonocích zemřel. Jádro instalace tvoří figurální zpracování 14 zastavení Křížové cesty, vytvořené v zajímavě abstrahované poloze. Jsou to totiž návrhy pro realizaci Malé křížové cesty umístěné v zimní kapli katedrály Nanebevzetí panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory. Obsahově jsou to události spojené s ukřižováním Ježíše Krista od odsouzení Pilátem Pontským, nesení kříže po Via Dolorosa a ukřižování na hoře Golgota. Křížovou cestu realizoval Kostka technikou hlubokého písku na skleněných zabroušených deskách přesně před padesáti lety.

Tuto originální kolekci doplňují další obrazy zpracované různými malířskými a kreslířskými technikami. Olejomalby, perokresby, lavírované kresby, kresby tužkou. Jsou to autorovy inspirace, jejichž konečnou podobu se snažil vyjádřit ve skleněných plastikách. Překvapuje šíře a technické dokonalosti provedení jednotlivých skic, studií a návrhů i různé pohledy na zpracování stejných témat. Pod názvy – např. Cesta měsíce, Místo odpuštění, Melancholie, Tančící krajina a Setkání – nacházíme hledání i vyjádření závažných nadčasových životních myšlenek. Stejně zaujmou a stojí za zhlédnutí i neobvyklé náměty jako Střelec, Nebezpečný prostor, Prostor blízký i vzdálený, Posvátná krajina, provedené různě složitými kombinovanými technikami. Všechna vybraná díla sochaře Stanislava Kostky nebyla dosud vystavena a mají letos v červnu v kostele sv. Jana Nepomuckého v Kutné Hoře svoji premiéru.

sk

Redakce Kutnohorských listů se omlouvá, v tištěné podobě červnového vydání novin vyšel omylem snímek špatně orientovaný.

 

 

Zavřít menu