Za kutnohorskými výtečníky se můžete vypravit do Tylova domu, výstava připomíná významné kutnohorské osobnosti Karla Havlíčka Borovského Jana Erazima Vocela

Za kutnohorskými výtečníky II. je název výstavy v Tylově domě, která přibližuje dvě významné kutnohorské osobnosti – Karla Havlíčka Borovského a Jana Erazima Vocela. Výstavu připravilo České muzeum stříbra u příležitosti významných výročí a zároveň navazuje na stejnojmennou výstavu uspořádanou v roce 2014, věnovanou Josefu Braunovi a MUDr. Františku Stáněmu.

Karel Havlíček Borovský (1821 – 1856) s rodinou pobýval v Kutné Hoře 1,5 roku. Po ukončení vydávání Národních novin zde našel tiskaře a prodejce svého nového politicky zaměřeného časopisu SLOVAN. Za články psané a vydávané v Kutné Hoře také stanul před 170 lety před soudem. Do jednoho z článků („Proč jsem občanem?“), za který byl obžalován, můžete nahlédnout právě na výstavě. K dalším zajímavým exponátům patří také jeho osobní korespondence, návrhy pro jeho pomník nebo výběr z dochovaných slavnostních stuh z věnců položených při odhalení tohoto pomníku na Havlíčkově náměstí v srpnu 1883. Netradičním exponátem souvisejícím s Karlem Havlíčkem je pak bohatě vyřezávaná dřevěná klec, u které pracovníci muzea před několika lety objevili starý štítek s nápisem „Klec z pozůstalosti K. Havlíčka B.“. V dochovaných soupisech majetku z jeho pozůstalosti klec sice zmíněna není, ale obecně je známo, že doma choval kanárky. Návštěvníci si také mohou prohlédnout sádrovou bustu Karla Havlíčka od Ladislava Šalouna, která vznikla v roce 1931 a pro výstavu ji zapůjčila Galerie Středočeského kraje.

„Letos si připomínáme 200 let od narození Karla Havlíčka Borovského,“ uvedla spoluautorka výstavy Eva Entlerová, BBUS (Hons) z odborného oddělení Českého muzea stříbra. „Jedná se o výročí celostátního významu. My jsme se při přípravě výstavy zaměřili především na jeho působení v našem městě a až na jednu výjimku jsou vystaveny exponáty ze sbírek našeho muzea, a to včetně dobových tisků,“ uvedla Entlerová.

Jan Erazim Vocel (1802 – 1871) je další významnou osobností Kutné Hory, poněkud opomíjený kutnohorský rodák, zakladatel českých dějin umění, české archeologie a jehož jméno si dal do názvu Archeologický sbor Vocel, jehož pokračovatelem je právě České muzeum stříbra. Vocel se věnoval několika disciplínám. Jeho výtvarné nadání mohou návštěvníci posoudit dle několika vystavených skic a akvarelů, kterých je ve sbírkách muzea téměř 200. Vynikl však také díky svému literárnímu nadání a především nadšení, znalostem a zkušenostem z oboru historie a archeologie, pro které byl váženým a uznávaným odborníkem nejen v Čechách ale i v Evropě.

„Jan Erazim Vocel byl výjimečnou osobností a zakladatelem několika vědních oborů, člověk s celosvětovým renomé,“ dodal Bc. Josef Kremla, vedoucí odborného oddělení muzea a spoluautor výstavy. „Mimořádné jsou jeho zásluhy především na poli historie, archeologie a dějin umění. Na jeho práci navázali členové Archeologického sboru Vocel, kteří shromáždili základ sbírek muzea a „vocelovské hnutí“ se nemalou měrou zasloužilo také o záchranu mnoha kutnohorských památek,“ dodal Kremla.

Výstava potrvá  do 30. října 2021. K výstavě je připraven také doprovodný edukační program pro žáky základních škol, na který je třeba se předem objednat. Tylův dům je otevřen od úterý do soboty vždy od 10 do 16 hodin. Vstupné na výstavu je 10 Kč.

Edita Dvorská, red. Foto: Eva Entlerová

 

Zavřít menu