Zastupitelstvo města udělilo na svém zasedání dne 27. října 2015 titul Čestný občan města Kutná Hora Ing. arch. Petru Kalfusovi. Architekt a památkář Petr Kalfus byl činný také v komunální politice, roku 1990 byl zvolen prvním porevolučním místostarostou Kutné Hory. V loňském roce obdržel za své celoživotní úsilí Cenu starosty města v oblasti záchrany a obnovy památek.

.
Petr Kalfus se narodil roku 1938 v Sušici. Jeho otec akad. sochař Josef Kalfus působil na sochařské škole v Hořicích v Podkrkonoší, matka Helena pracovala jako knihkupkyně. Mladší bratr doc. Mgr. Pavel Kalfus studoval loutkářskou scénografii a působí na DAMU. V letech 1955–61 studoval na Fakultě architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze. Následně působil ve Stavoprojektu v Ústí nad Labem a poté v Ústavu školských a kulturních staveb v Praze. V roce 1967 přešel na Památkový ústav středních Čech se sídlem v Kutné Hoře. Ing. arch. Petr Kalfus inicioval vytvoření Programu regenerace pro Kutnou Horu, dokumentu pro záchranu historického jádra jako celku, zahrnující opravy významných památek i jednotlivých domů bez ohledů na vlastníky, dále rekonstrukci infrastruktury, obnovu zeleně, úpravu územních plánů ad., schválený městským zastupitelstvem v roce 1994. Byl to právě on, kdo za Kutnou Horu podepsal přihlášku do UNESCO.
Roku 1997 stál u zrodu Nadace Kutná Hora – památka UNESCO. Stal se členem její správní rady a zůstává jím dodnes.
Petr Kalfus je také dlouholetým členem redakční rady čtvrtletníku Krásné město. Vedle řešení grafické podoby zde také uveřejnil několik příspěvků na aktuální témata, zvláště v době svého působení ve vedení města, např. Jak dál po dvaceti letech (1991).
Návrh na udělení titulu Čestný občan města Kutná Hora Ing. arch. Petru Kalfusovi podala skupina občanů u příležitosti letošního 20. výročí zapsání Kutné Hory na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

(tz)

.

Zavřít menu