Celodenní oslavy 100. výročí vzniku republiky vyvrcholily 28. října slavnostním koncertem

Celodenní oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky zahájila v neděli 28. října slavnostní bohoslužba v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře. Celebroval ji kutnohorský arciděkan P. Jan Uhlíř a zpěvem doprovodil USPS Tyl pod taktovkou Zdeňka Licka.

Ani nepříznivé deštivé a chladné počasí neodradilo návštěvníky k účasti na slavnosti u památníku T. G. Masaryka před Vlašským dvorem, které se spolu s představiteli města, místními občany, účastnili zástupci z partnerských měst Kutné Hory.  Položeny byly kytice, zazněla československá hymna v podání USPS Tyl.

Ve Spolkovém domě byla odpoledne zahájena výstava „Všichni naši prezidenti“, která mapuje hlavy států od roku 1918 až do současnosti. Archivní materiály zapůjčil Státní okresní archiv. Kurátorem výstavy je Jaromír Procházka, který je i autorem řady vystavených fotografií. „Část výstavy je věnovaná prezidentům, jejich návštěvám v Kutné Hoře. Z jedenácti hlav států jich město nebo Kutnohorsko navštívilo devět. Oficiální návštěvu vynechal pouze Emil Hácha a Antonín Novotný,“ řekl Michal Trnka, který vernisáží provázel a předal slovo starostovi města Ing. Josefu Viktorovi. Jaromír Procházka se podělil o vzpomínky a příhody, setkání s Václavem Havlem a dalšími vrcholnými představiteli státu. Výstava ve Spolkovém domě určitě stojí za zhlédnutí. Potrvá do 23. listopadu.

Po krátké přestávce program pokračoval slavnostním zasazením památné lípy ke 100. výročí vzniku ČSR v horní části České ulice. Na zasazení stromu, symbolu české státnosti, se spolu se starostou města Kutné Hory Ing. Josefem Viktorou a hercem, moderátorem a pedagogem Václavem Veselým, účastnili místní občané, členové USPS Tyl i zástupci partnerských měst.

Slavnostním koncertem v Městském Tylově divadle v Kutné Hoře byly 28. října celodenní oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky zakončeny. Na pódiu se představila sopranistka Petra Šimková Alvarez, sólistka opery Národního divadla v Praze a Severočeská filharmonie Teplice pod vedením dirigenta Františka Drse.

100. výročí vzniku Československé republiky doprovázela v Kutné Hoře po celý rok řada kulturních a společenských akcí. Součástí programu, do kterého se zapojila řada organizací a institucí ve městě, byly výstavy, koncerty, přednášky, konference a další akce. K oslavám výročí se připojila řada kutnohorských škol.

Již 31. října od 13 hod. připravila VOŠ , SPŠ a JŠ Kutná Hora bohatý program pro studenty a žáky kutnohorských škol i širokou veřejnost.  Na programu je představení složek IZS, hudební doprovod zajistí skupiny „Učitelé ze SPŠ – Abrakadabra“ a „Studenti a absoventi GJO – Zatím Anna“, rozhovory s osobnostmi moderované SPŠ, od 15.15 bude slavnostně zasazen Strom republiky, zazní státní hymna v provedení USPS Tyl, Následovat budou koncerty Ahoj Moře“ a Znouzectnost. Bližší program na webových stránkách Kutnohorských listů. –pra-

Zavřít menu