Číselné kódy na veřejném osvětlení budou od poloviny dubna pomáhat složkám IZS s určením místa události

Občané Kutné Hory a příměstských částí si mohli povšimnout, že každý sloup veřejného osvětlení je opatřen štítkem, kde je mimo jiné uvedeno ID konkrétního světelného místa. Tento číselný kód lze jednak využít při nahlašování poruch veřejného osvětlení a nově (od poloviny dubna) také při hlášení požárů, dopravních nehod či násilných činů, protože systém ID veřejného osvětlení byl převzat do centrální databáze IZS (integrovaný záchranný systém).

Pokud se občané nebo návštěvníci Kutné Hory dostanou do situace vyžadující výjezd složek IZS a nedokáží blíže určit „místo činu“, stačí, když operátorům na lince sdělí ID nejbližšího sloupu veřejného osvětlení.

Aby tento systém fungoval a pomáhal, je nutné udržovat tyto štítky v čitelném stavu, nepřihlížet lhostejně k jeho ničení, popř. jeho absenci nahlásit technickému oddělení MěÚ na telefonní číslo 321 710 191 nebo 602 355 160.

Děkujeme občanům za spolupráci a přejeme si společně, abychom složky IZS potřebovali co nejméně.

bm

Zavřít menu