Dotační program v oblasti sportu na podporu registrované mládeže byl navýšen o více než milion korun

Dotační programy v oblasti sportu, tedy podporu velkých a malých sportovních projektů, registrované mládeže i sportu ve městě pro rok 2020 kutnohorští zastupitelé 18. června schválili. Zároveň souhlasili se zásadami hodnocení došlých žádostí o dotaci.

Sportovní komise se rozhodla upřednostnit podporu registrované mládeže a do dotačního programu navrhla navýšení částky z původních 2 milionů 300 tisíc korun na 3 miliony 690 tisíc korun. „Pro rozdělení finančních prostředků v oblasti tohoto dotačního programu bude sloužit metodika, která nově rozlišuje individuální a kolektivní sporty,“ uvedla Leona Krulišová z odboru památkové péče, školství a kultury Městského úřadu Kutná Hora s tím, že záležet ještě bude na projednávání rozpočtu a finančních možnostech města.

Na podporu sportu ve městě byla navržena částka 10 milionů korun.  Určena  je především na dotaci pro plavecký bazén, venkovní plovárnu a tělovýchovné jednoty, ve kterých má město majetkovou spoluúčast. Jsou to například TJ Sokol Kaňk, Viktoria Sedlec, TJ Sokol Malín, Sparta Kutná Hora a další.

Grantová oblast prošla také změnami. V porovnání s loňským rokem jsou podle slov Leony Krulišové navrženy dvě kategorie, a to pouze velké granty, kde je maximální výše požadovaného příspěvku na jeden projekt  5001 až 50 000 korun a malé granty do 5 tisíc korun. Do oblasti velkých grantů je navržena částka 300 tisíc korun a do malých grantů 200 tisíc korun.

V loňském roce v oblasti středních a velkých grantů byla rozdělena částka  250 tisíc korun.

Termíny výzev zůstávají stejné jako v uplynulých letech, to znamená že žádost z programu na podporu sportu ve městě Kutná Hora lze podat od 1. 9. 2019 do 15. 9. 2019, na registrovanou mládež od 1. 11. 2019  do 31. 11. 2019. Termín podání žádostí o velké granty je do 31. 10. 2019. Žádosti o malé granty se budou podávat čtvrtletně. Pro první čtvrtletí roku 2020 je termín do 13. 12. 2019, pro druhé do 8. 3. 2020, pro třetí do 7. 6. 2020 a pro čtvrté čtvrtletí do 6. 9. 2020.

pra

Zavřít menu