Vážení občané, rádi bychom Vás upozornili na blížící se termín splatnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Splatnost je dle vyhlášky Města Kutná Hora č. 2/2013, kterou se mění vyhláška č. 3/2012, 30. září 2013.                                                                     

Přečtěte si, prosím, velmi pozorně následující text. Zejména níže novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Ušetříte si případné nepříjemnosti, které by Vás čekaly v případě opomenutí. Platná právní úprava při vymáhání daňových nedoplatků u místních poplatků. (např. poplatek za odpady, ze psů, za využívání veřejného prostranství) zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, již nestanovuje povinnost správci daně, tedy úřadu, písemně dlužníka upomínat a vyzývat jej ke splnění platební povinnosti před vydáním platebního výměru. V případě opomenutí tedy riskujete okamžitou finanční sankci, což se rozhodně nevyplatí.
První povinnou písemností ze strany úřadu je totiž platební výměr včetně 100% navýšení poplatku v souladu s rozhodnutím Rady města Kutná Hora.

Novela zákona
Dále Vás upozorňujeme na novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, která nově od 1. ledna letošního roku zpoplatňuje místním poplatkem za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:

–          domy a objekty ve kterých není nikdo hlášen k pobytu a které jsou určené k bydlení

–          byty ve kterých není nikdo hlášen k pobytu

Zpoplatněny jsou byty, objekty a domy jejichž vlastníkem je fyzická osoba! Ke splnění ohlašovací povinnosti je třeba vyplnit formulář umístěný na webových stránkách Městského úřadu a doručit ho na ekonomický odbor města Kutná Hora. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte ekonomický odbor města Kutná Hora na telefonních číslech 327 710 149, 327 710 146, 327 710 145, kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy.

Ekonomický odbor MěÚ Kutná Hora

.

Zavřít menu