Ekonomický odbor Městského úřadu Kutná Hora upozorňuje občany na blížící se splatnost poplatků za odpady a psy

Termín úhrady místního poplatku za odpady a psy je 30. září. Ze zákona už není povinností úřadu dlužníka písemně upomínat. Za nezaplacení poplatku včas, nebo ve správné výši, hrozí sankce.

V roce 2020 nejsou občanům zasílány složenky na úhradu místních poplatků. Možnosti na úhradu místních poplatků  jsou následující:

 • převodem na účet,
 • složenkou (vyplníte sami na poště),
 • hotově nebo platební kartou v pokladně městského úřadu (Radnická ulice),

Pro první tři uvedené typy plateb je nutné znát svůj variabilní symbol! Pokud neznáte svůj variabilní symbol (zůstává stejný z minulých let), kontaktujte oddělení místních poplatků paní Beranovou, tel: 327 710 148, e-mail: beranova@mu.kutnahora.cz nebo paní Královou, tel: 327 710 149, e-mail: kralova@mu.kutnahora.cz. Máte možnost nechat si každoročně zasílat „elektronickou složenku“ na e-mail. Pokud máte o tuto službu zájem, zašlete na beranova@mu.kutnahora.cz žádost o zasílání platebních podkladů. Další možností jak platit místní poplatky je platba prostřednictvím SIPO, v tomto případě je nutné dostavit se osobně na úřad, kde vyplníte žádost. K žádosti je potřeba doložit jedno měsíční vyúčtování SIPO. Žádost je nutné podat nejpozději do 14.8.2020 pro platby za poplatky roku 2020.

U poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nedošlo k žádným zásadním změnám. Poplatek zůstává nadále ve výši 650,- Kč a splatnost je do 30.9.

U poplatku ze psů nastaly změny v zákoně. Ti, kterých se změna týká, byli informováni dopisem již začátkem letošního roku. Splatnost poplatku ze psů byla posunuta na 30.9. Sazby poplatku jsou následující:

Sazba poplatku činí za kalendářní rok:

 1. a) 300,- Kč za 1. psa a 700,- Kč za druhého a každého dalšího psa v rodinných domech,
 2. b) 700,- Kč za 1. psa a 1.200,- Kč za druhého a každého dalšího psa v ostatních typech staveb,
 3. c) 150,- Kč za 1. psa a 400,- Kč za druhého a každého dalšího psa ve všech typech staveb v městských částech Kaňk, Malín,
 4. d) 100,- Kč za 1. psa a 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa v městských částech Neškaredice, Perštejnec, Poličany.
 5. e) 300,- Kč za 1. psa a 700,- Kč za druhého a každého dalšího psa u poplatníka, který je přihlášen na adrese sídla úřadu.

Sazba poplatku, jehož držitelem je osoba starší 65 let, činí ročně:

 1. a) 150,- Kč za 1 psa a 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa v rodinných domech,
 2. b) 200,- Kč za 1 psa a 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa v ostatních typech staveb,
 3. c) 100,- Kč za 1 psa a 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa ve všech typech staveb v městských částech Kaňk, Malín,
 4. d) 100,- Kč za 1. psa a 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa v městských částech Neškaredice, Perštejnec, Poličany,
 5. e) 150,- Kč za 1 psa a 300,- Kč za druhého a každého dalšího u poplatníka, který je přihlášen na adrese sídla úřadu

Držitelé průkazu ZTP jsou nově osvobozeni. Zůstává i nadále osvobození u držitelů průkazu ZTP/P. Je zrušena možnost platit poplatek pololetně. Občané, kteří jsou držiteli průkazu ZTP musí tuto skutečnost doložit na oddělení daní a poplatků. Kontaktní osobou je paní Venclová, tel: 327 710 146, e-mail: venclova@mu.kutnahora.cz.

red, Ekonomický odbor, oddělení daní a poplatků MěÚ Kutná Hora

 

Zavřít menu