Vloni se podařilo uspořádat nejvíce těchto studijních cest za dobu působení destinačního managementu, 38 akcí se účastnilo celkem 271 zástupců zejména zahraničních touroperátorů a tisku. Velmi intenzivní spolupráce probíhala v loňském roce zejména v letních měsících se zahraničními zastoupeními v Číně a Hongkongu.

.
Velmi dobře pokračuje i spolupráce se zahraničním zastoupením pro Latinskou Ameriku a Jižní Koreu. Kutnou Horu však prezentují bezezbytku všechna zastoupení agentury CzechTourism a aktivně předávají veškeré novinky z naší destinace.
O tom, že tyto akce nejsou bezúčelné, hovoří přehled výstupů press a fam tripů: K dnešnímu dni evidujeme více než 20 tištěných článků, 6x se v letošním roce natáčely cestopisné reportáže o Kutné Hoře, 3x se o Kutné Hoře hovořilo v rádiích, účastníci zároveň během návštěvy Kutné Hory prezentovali destinaci na sociálních sítích, počet těchto prezentací se nedá přímo zmapovat, ale hovoříme o desítkách. Nutno říci, že výstupy mají většinou časovou prodlevu, a tak očekáváme výstupy z letních a podzimních akcí nejdříve v prvním pololetí letošního roku.
Jedná se o výstupy určené pro zahraniční trhy, každý z nich je nedocenitelný, protože pokud bychom usilovali o placenou prezentaci například v Mexiku, nebo v Číně, nebyli bychom schopni ji pokrýt ani finančně, ani bychom nedokázali připravit výstup tzv. „na míru“ danému trhu. Takto nás články i reportáže nestojí až na výjimky prakticky nic, kromě času a energie, které věnujeme účastníkům tak, abychom jim připravili ty nejkrásnější zážitky ze stříbrného města.
Ředitelé zahraničních zastoupení projevují maximální spokojenost ve spolupráci s destinačním managementem a na základě této dobré zkušenosti budou Kutnou Horu zařazovat do programů těchto studijních cest i nadále. Zejména letošní významné výročí zápisu Kutné Hory na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO se těší velkému zájmu.
Již teď se plní kalendář akcí destinačního managementu fam a press tripy, které hlásí centrála na jarní měsíce. První letošní akce proběhne 21. 2., kdy Kutnou Horu navštíví ruští novináři. Další avizovanou akcí je březnový fam trip pro zástupce touroperátora z USA, který se specializuje na luxusní cestování. V dubnu v rámci Probouzení Kutné Hory zavítají do stříbrného města zástupci slovenského tisku. Akcí bude během roku mnohem více, často se však o nich destinační management dozví s krátkým časovým předstihem.
Destinační management hodnotí tuto formu propagace destinace jako velmi efektivní a děkuje všem partnerům za skvělou spolupráci v roce 2014.

Hanka Musílková, vedoucí oddělení cestovního ruchu a marketingu

.

Zavřít menu