Zastupitelstvo města schválilo již  3. Komunitní plán města Kutná Hora na období let 2014 – 2016.  Smyslem tohoto dokumentu je především zajištění dostupnosti sociálních a souvisejících služeb pro občany města s přihlédnutím na možnosti poskytovatelů služeb a také na jejich finanční efektivitu. …………………………………………………………………

Celý proces je založen na principu partnerství a spolupráce mezi zúčastněnými subjekty. Na tvorbě 3. Komunitního plánu se podílelo pět pracovních skupin, jejichž členům patří velký dík za ochotu podílet se na dění v sociálních službách ve městě. Nezbývá, než popřát, aby byl 3. Komunitní plán úspěšně realizován a aby všichni uživatelé sociálních služeb byli v našem městě spokojeni. 3. Komunitní plán je dostupný v elektronické podobě ZDE, nebo v tištěné podobě na MěÚ Kutná Hora, odbor soc. věcí a zdravotnictví u Bc. Barbory Novákové, tel.: 327 710 291.

(red)

.

Zavřít menu