Město Kutná Hora nabízí k prodeji areál bývalého pivovaru Lorec v Kutné Hoře o celkové rozloze 14.632 m2, který byl ještě do nedávné doby v provozu. Areál se nachází v zastavěném území, na dopravně dobře dostupném místě, při hlavní silnici III/003321 směr Kolín, Praha. V docházkové vzdálenosti několika desítek metrů je městské autobusové nádraží, včetně linek MHD.

.
Pivovar byl postaven na místě bývalé středověké tvrze, svou dnešní podobu získal průběžnou dostavbou a přestavbou budov, zejména v polovině 18. století. Toto období charakterizuje především hlavní barokní budova zámeckého typu s průčelím do provozního dvora, špýchar a vstupní brána. Areál je tvořen několika provozními budovami, konkrétně hlavní budovou pivovaru, varnou, sladovnou, vrátnicí, stáčírnou, spilkou, dále jsou jeho součástí menší provozní budovy, sklepy, technické zázemí a vedlejší pomocné provozy. S areálem sousedí víceúčelové hřiště se zázemím, v lokalitě jsou také situovány některé administrativní budovy pro výkon státní správy (Česká správa sociálního zabezpečení, Krajská hygienická stanice aj.). V těsné blízkosti bylo v 2. pol. 20. století vystavěno sídliště s několika tisíci obyvateli. Jednou z podmínek výběrového řízení je i to, že v areálu pivovaru bude provozován průmyslový pivovar s předpokládaným výstavem nad 30.000 hl/rok a to po dobu nejméně pěti let od zahájení výroby piva. Kompletní podmínky výběrového řízení a další informace najdete ZDE.

Vyvolávací cena nemovitostí je 15.500.000,- Kč. Uzávěrka výběrového řízení je dne 5.5. 2015 ve 14.00 hodin. Kontakt: Ekonomický odbor Městského úřadu Kutná Hora – majetkové oddělení, tel: 327 710 180,  e-mail: kocourkova@mu.kutnahora.cz

(red)

.

Zavřít menu