Haly výstaviště Incheba hostily 21. ročník veletrhu cestovního ruchu ITF Slovakiatour a 22. ročník veletrhu gastronomie Danubius Gastro. Jako doprovodný program veletrhů mohli návštěvníci zavítat také na specializované výstavy Lov a Oddych, Wellness a Fitness, dále na výstavu obalových materiálů a balící techniky Gastropack a výstavu strojů a technologií pro obchody Exposhop.

Návštěvníkům se na ploše 36 000 m² představilo 362 vystavovatelů z 20 zemí. Návštěvnost veletrhů do jisté míry ovlivnila sněhová kalamita, která zasáhla Slovensko, nicméně i ve ztížených podmínkách si na veletrh našlo cestu více než 63 000 návštěvníků.
Po velmi pozitivní zkušenosti z loňského roku se v Bratislavě prezentovala i Kutná Hora, a to opět ve spolupráci s DSO Česká inspirace v rámci expozice agentury CzechTourism. O Kutnou Horu byl zájem, nejvíce návštěvníci ocenili průřezové image brožury s tipy na výlet a kompletní přehled akcí k výročí zápisu Kutné Hory na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Velmi pozitivně návštěvníci reagovali i na aktualizované cyklomapy Kolínska a Kutnohorska.
Nutno říci, že grafické pojetí expozice agentury CzechTourism bylo bohužel opět zavádějící, jelikož v souvislosti s velkoformátovou fotografií Mikulova a Pálavy se často návštěvníci dožadovali informací právě o těchto místech. Jako velmi negativní hodnotí destinační management fakt, že se tohoto veletrhu s velmi dobrou návštěvností vůbec neúčastní Středočeský kraj.
Destinační management hodnotí účast na veletrhu jako velmi přínosnou a inspirující. Trend propojování více výstavních akcí evidentně přináší své ovoce. Navíc umožňuje oslovení mnohem širšího spektra návštěvníků.

Hanka Musílková, vedoucí oddělení cestovního ruchu a marketingu

.

Zavřít menu