Kutnohorští zastupitelé schválili milionovou dotaci pro zdejší nemocnici. Peníze byly již v rozpočtu připravené

Kromě dalších bodů, které měli na programu zářijvého zasedání kutnohorští zastupitelé, se zde jednalo také o finančních záležitostech. Jednou z nich bylo schvalování uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši jednoho milionu korun Oblastní nemocnici Kolín, a.s. k použití pro pracoviště v kutnohorské nemocnici. Tuto sumu mělo již město v rozpočtu připravenu. Zastupitelé s tímto návrhem souhlasili a nemocnice tak zmiňovanou sumu od města obdrží.

Dalším bodem, týkajícím se financí, byla pak zpráva o plnění rozpočtu města k 30. 6. tohoto roku, kterou zastupitelé bez dalších poznámek vzali na vědomí, stejně jako zápis z jednání finančníoh výboru. 

K uvedenému zápisu promluvil zastupitel Zdeněk Jirásek (Město pro lidi), který poděkoval členům finančního výboru za činnost a následně informoval o podrobném zápisu kontroly, která proběhla v Technických službách. „Domníváme se, že by se tímto materiálem měla zabývat především dozorčí rada. Upozorňujeme tedy radu města, že by měla dozorčí radu tímto pověřit,“ konstatoval Zdeněk Jirásek. Další část činnosti finančního výboru se věnovala harmonogramu přípravy rozpočtu na rok 2021, jehož tvorba bude vzhledem k předpokládaným nižším příjmům složitá. V tomto roce bude navíc z pochopitelných důvodů vyčerpáno kolem 80 milionů korun rezervy. „Chtěli bychom být u zahájení jednání o rozpočtu pro rok 2021 a stejně tak i u jednání se správci jednotlivých rozpočtových prostředků,“ řekl mimo jiné za členy finančního výboru. 

Ke zmiňovanému bodu diskutoval zastupitel Tomáš Havlíček (ODS), který vyzval k zamyšlení nad urychlením procesu vymáhání pohledávek. „Pokud se bavíme o současné situaci, vyvolané covidem a o ekonomických dopadech, které přijdou, tak vedou k tomu, že by město mělo pomoci obyvatelům například s nájmy. Pokud ale někdo porušuje zákony a následně neplatí pokuty, neplatí své závazky, tak takovýmto lidem by nemělo hrát do karet, že je tady covid a město prodlužuje proces vymáhání. Myslím, že by se měl tento proces naopak zkrátit,“ uvedl. 

zn

Zavřít menu