Týden před Štědrým dnem schválili zastupitelé rozpočet města Kutná Hora na rok 2014. Příprava trvala, jako každoročně, již od letních měsíců, rozpočet prošel dvakrát finančním výborem a byl diskutován na pracovním setkání zastupitelů. Rok 2013 skončil přebytkem. ……………………………………………………

Zřejmě také proto se návrh rozpočtu tentokrát setkal s větším uznáním i v řadách opozice a svými hlasy jej podpořilo devatenáct zastupitelů (oproti 14 – ti hlasům v roce 2012).
Základní fakta: Příjmy celkem 359 mil., výdaje celkem 381 mil. , z toho provozní výdaje 322 mil. a investiční výdaje 59 mil.  Záporné saldo příjmů a výdajů je kryto financováním ve výši 22 mil. Na financování záporného salda příjmů a výdajů se podílí nový účelový úvěr ve výši 16 mil. korun na mimosoudní vyrovnání v kauze Nemocnice Kutná Hora a dále zapojení zůstatku běžného účtu z minulého roku. A co je to zapojení zůstatku z minulého roku? Město si mohlo v polovině prosince,  před schvalováním rozpočtu, dovolit předpoklad, že bude mít v závěru roku na účtech 25 až 30 mil. korun. Vždyť v průběhu celého roku 2013 se zůstatky na účtech pohybovaly pouze v kladných číslech (40 až 50 mil. Kč), takže za celý rok 2013 nebyl ani jediný den čerpán kontokorentní úvěr.
Rok 2013 se tak po roce 2012 stane již druhým rokem s výrazným přebytkovým hospodařením Města.  Věřme, že tento pozitivní trend udržíme i v r. 2014.

(jf)

.

Zavřít menu