Pro rok 2014 přichází grantový systém s novinkou. Samostatnou kategorií je Calendarium Cuthna. Sem se dostaly granty, které tradičně svou kvalitou, ohlasem u diváků, návštěvností ke kulturnímu dění ve městě patří. Autoři těchto projektů tak mohou začít s přípravami. …………………………………………………………..

Jak probíhal samotný výběr? Prvními posuzovateli byli členové grantové komise. Poté šly vybrané projekty na jednání Rady města, kde byly 4. prosince projednány, následně pak na dalším jednání RM 18. prosince schváleny a doporučeny ke schválení i ZM v lednu 2014. A kdo se dostal mezi nejprestižnější akce ve městě, jaká je finanční podpora?

Stříbrná Kutná Hora – 200 000,- Kč

Mezinárodní hudební festival KH – 300 000,- Kč

INT Veteran Rally – 100 000,- Kč

Operní týden – 270 000,- Kč

Creepy Teepee – 30 000,- Kč

Kutnohorské léto – 100 000,- Kč

Celkem bylo rozděleno 1 000 000,- Kč, tedy přesně v souladu s návrhem rozpočtu Města Kutná Hora pro rok 2014. Celkem bylo v oblasti velkých, středních a malých grantů pro rok 2014 podáno 59 žádostí, 15 žádostí v oblasti Sport, 20 žádostí v oblasti Volný čas a vzdělávání, 24 žádostí v oblasti Kultura. Celkové finanční prostředky vyčleněné na příspěvkový program činí 2 850 000,-Kč.

Kultura | Střední a velké projekty: 750 000,-Kč

Kultura | Calendarium Cuthna: 1 000 000,-Kč

Volný čas a vzdělávání | Střední a velké projekty: 300 000,-Kč

Sport | Střední a velké projekty: 250 000,-Kč

Sociální oblast | Střední a velké projekty: 200 000,-Kč

Všechny oblasti | Malé projekty: 350 000,-Kč

Každý projekt hodnotí dva hodnotitelé, pokud se posudky zásadně rozcházejí, je vypracován třetí doplňující posudek. Veškeré informace k příspěvkovému programu mohou zájemci nalézt na: www.mu.kutnahora.cz, záložka Granty.

Dana Vepřková

.

Zavřít menu