Městský úřad Kutná Hora informuje: Nová služba zasílání složenek za místní poplatky

Městský úřad Kutná Hora, ekonomický odbor – oddělení místních poplatků, zavádí od roku 2019 rozesílání složenek novou formou. Občané, kteří poskytnou e-mailovou adresu výše uvedenému oddělení, budou od roku 2019 dostávat složenky e-mailem. Ostatním občanům bude doručena spolu s krátkou zprávou prostřednictvím České pošty, s. p.

Kdo by měl zájem obdržet složenku na místní poplatky e-mailem, může na adresu beranova@mu.kutnahora.cz zaslat žádost o zasílání složenky e-mailem, ve kterém uvede svoji e-mailovou adresu a jméno, příjmení a datum narození osob, kterým má být složenka takto zaslána. Žádosti zaslané do 31. 12. 2018 budou již zpracovány novou formou. Později došlé e-mailové adresy budou použity pro rok 2020. Jestliže jste již adresu ekonomickému odboru poskytli, bude pro tuto službu využita automaticky. Složenky pro rok 2019 budou rozeslány prostřednictvím České pošty, s. p. Kdyby se vyskytla na složenkách chyba, prosíme o sdělení na tel. čísla 327 710 149, 327 710 148, 327 710 146 a 327 710 145.

Bc. A. Malichová, vedoucí odd. daní a poplatků, ekonomický odbor MěÚ K. Hora

Zavřít menu