Nové jízdní řády městské hromadné autobusové dopravy do Malína byly schváleny, platit začnou od 1. října

S platností od 1. října 2018 dochází ke změně jízdního řádu městské hromadné autobusové dopravy linky č. 245001 a linky č. 245007 na trase poliklinika – autobusová stanice – hlavní nádraží ČD – Malín. „Jízdní řád do Malína byl vrácen do polohy roku 2010 čili před omezením tonáže malínského mostu. Linka č. 245001 bude v budoucnu znovu zajíždět i do Hlízova, jak tomu bylo v minulosti. Jízdní řád byl upraven tak, aby pokryl začátky školních vyučování v základních školách, na gymnáziu, aby navazoval na odjezdy a příjezdy vlaků ČD a pokryl požadavky Osadního výboru Malín,“ uvedl Ing. Jaromír Ďoubal, vedoucí  odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Kutná Hora, a vysvětlil, že počet spojů zůstal zachován. Zároveň od pondělí 1.října 2018 přestává zajišťovat dopravní obslužnost linka MAD č. 245010 na trase Malín – Kaňk – Kutná Hora, která byl zřízena pouze na dobu uzavření malínského mostu.

-ilustrační snímek archiv pra, M. Pravdová-