O založení a složení nového osadního výboru Vnitřní město by měli zastupitelé rozhodnout 28. ledna

Zjistit zájem občanů o práci v nově vznikajícím osadním výboru Vnitřní město bylo jedním z hlavních bodů setkání, které se konalo 7. ledna v Rytířském sále Vlašského dvora.

V úvodu místostarosta Vít Šnajdr (Piráti) seznámil účastníky se zákonnými podmínkami ustanovení nového osadního výboru a se samotným fungováním osadního výboru, pravomocemi a povinnostmi. „O vzniku osadních výborů pojednává zákon o obcích, konkrétně paragrafy 117 až 121. O zřízení osadního výboru rozhoduje zastupitelstvo města, které určí počet členů, samotné členy a předsedu,“ konstatoval místostarosta s tím, že zastupitelé předběžně souhlasili se vznikem nového osadního výboru Vnitřní město.  Adéla Kloudová, vedoucí odboru kanceláře tajemníka informovala o právních náležitostech. Z pléna zazněly dotazy na práva a povinnosti členů osadního výboru.

Úkolem osadního výboru bude přednášet požadavky občanů na příslušné instituce města, spolupracovat na přípravě investičních akcí v rámci dané oblasti, řešit běžné životní situace se snahou vybudovat příjemné prostředí pro sousedské soužití. „Ráda bych, aby v osadním výboru byl někdo i z lokality, ve které bydlím a usiloval například o řešení problematické situace v parkování,“ řekla z obyvatelek Jungmannova náměstí.

Setkání se účastnila i řada obyvatel z ulice Pod Barborou, kde je zhruba 16 čísel popisných. Projevili zájem, aby ulice Pod Barborou byla přiřazena k Vnitřnímu městu. V současné době spadá do městské části Vrchlice a tedy pod osadní výbor Žižkov – Vrchlice. Jejich žádostí se bude město zabývat. Dle sdělení Víta Šnajdra bude nyní zpracován materiál pro zastupitelstvo města na jednání dne 28. 1. 2019, kde by zastupitelstvo mělo o založení osadního výboru a jeho složení rozhodnout.

Monika Pravdová

Zavřít menu