Podaří se zachovat akutní zdravotní péči v kutnohorské nemocnici ve stávajícím rozsahu?

Jak jsme již informovali na webových stránkách Kutnohorských listů, ve středu 5. prosince MUDr. Petr Chudomel, předseda představenstva Oblastní nemocnice Kolín a.s., pod kterou kutnohorská nemocnice spadá a JUDr. Robert Bezděk, radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Stč. kraje, předložili vedení města návrh změny koncepce zdravotní péče Nemocnice Kutná Hora. Jak uvedla místostarostka Kutné Hory Mgr. Bc. Silvia Doušová, která má oblast zdravotnictví ve své kompetenci, znamenalo by to zánik akutní chirurgické péče v kutnohorské nemocnici a rozšíření spektra následné péče. Přínosem byl pouze příslib většího využití stávajících operačních sálů pro plánované zákroky, na které by lékaři do Kutné Hory dojížděli.

Město v roce 2009 převedlo bezplatně nemocnici Středočeskému kraji, který se ve smlouvě zavázal, že „předmět daru bude využívat pro provoz nestátního zařízení poskytujícího zdravotní péči v obdobném rozsahu, jaká byla poskytována ke dni převzetí předmětu daru“. Vedení kutnohorské radnice s předloženým návrhem, který by znamenal změnu struktury péče deklarované v darovacích smlouvách, nesouhlasilo a vyzvalo MUDr. Petra Chudomela, aby návrh změny koncepce zdravotní péče přednesl 18. 12. při zasedání zastupitelstva města Kutné Hory.

O slovo se jako první přihlásil JUDr. Robert Bezděk (na snímku). „Středočeský kraj plně respektuje smluvní ujednání, která byla uzavřena mezi městem Kutnou Horu a Stč. krajem,“ uvedl ve svém proslovu před kutnohorskými zastupiteli s tím, že dne 7. ledna 2019 bude Rada Středočeského kraje jakožto valná hromada Oblastní nemocnice projednávat situaci v Kutné Hoře, včetně dalších budoucích kroků.  „Kutnohorská nemocnice je dlouhodobě ztrátová. V současné době se ztráta pohybuje kolem 10 milionů korun,“ konstatoval JUDr. Bezděk a dodal, že vytvoření změny návrhu koncepce byla iniciována v říjnu minulého roku Stč. krajem.  „Nebude přijato jakékoli rozhodnutí, které by poškozovalo zájmy občanů Stč. kraje a občanů tohoto regionu,“ zdůraznil JUDr. Bezděk, který hovořil i o vytvoření pracovní skupiny, ve které by bylo zastoupeno město Kutná Hora, Stč. kraj, Oblastní nemocnice Kolín a zdravotní pojišťovny.

„Vytvoříme pracovní skupinu. Osobně jsem již napsala všem zastupitelům s žádostí o nominace do ní. Při jednání zastupitelstva už některé nominace zazněly. K účasti v pracovní skupině oslovíme i starosty okolních obcí, pro které jsme spádovou oblastí, odborníky, lékaře z kutnohorské nemocnice, ale i právníky. V tuto chvíli by neměla rozhodovat politika, ale rozum a věcné argumenty, jak problém řešit,“ dodala místostarostka Kutné Hory. –pra-

Zavřít menu