Posunutí hranice města s nutností dodržování maximálně povolené rychlosti přispěje ke zvýšení bezpečnosti občanů

Motoristé pozor. Z důvodu snížení rychlosti v blízkosti nových bytových domů došlo v pondělí 20. září  k posunu hranice obce Kutná Hora v ulici Nad Sady o více než 200 m směrem ke Kaňku. S tím souvisí snížení rychlosti v daném úseku na 50 km/h.

Jedná se o silnici III. třídy v majetku Středočeského kraje vedoucí od Alberta směrem na Kaňk. Nové hranice obce a tedy i povinnost dodržovat v obci maximálně povolenou rychlost 50km/h nyní končí, resp. začíná zhruba u odbočky do sedlecké ulice U Kola. „Posun hranice obce se zdařil po delší době a především díky úsilí paní Kaiserové, která bydlí v blízkosti této ulice, za což ji technické oddělení odboru správy majetku i tímto chce poděkovat,“ uvedl Dobroslav Vepřek, referent správy komunikací a doplnil, že provedenou úpravou by mělo dojít k očekávanému zpomalení dopravy na vjezdu i výjezdu v této části Kutné Hory. „Na uvedené velmi frekventované silnici III. třídy bude nově možné jet max. rychlostí 50km/h a to v městských částech Sedlec a Kaňk, a mezi nimi sníženou rychlostí max. 70km/h,“ dodal.

red

Zavřít menu