Přijměte pozvání na letošní poslední veřejné zasedání zastupitelstva města Kutná Hora, které se uskuteční dne 17. prosince 2013 od 16:00 hodin v Rytířském sále Vlašského dvora v Kutné Hoře. Zastupitelé budou jednat, mimo jiné, o rozpočtu na rok 2014. ……………………………………………………………………

.

Program

I. Zahájení

II. Schválení programu

III. Prezentace publikace „Kutnohorské sochy světců“

IV. Dotazy a připomínky občanů

V. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva

VI. Materiály k projednávání – návrh

1.  Materiály kanceláře tajemníka
1/01 Zařazení do územní působnosti MAS Lípa pro venkov

2.  Materiály ekonomického odboru
2/01 Návrh rozpočtu na rok 2014
2/02 Závěrečné úpravy rozpočtu
2/03 Rozpočtová opatření přijatá Radou města Kutná Hora
2/04    Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 6/2013
2/05    Zápis finančního výboru
2/11    Prodej části pozemku v Kutné Hoře (pí Mrázková)
2/12    Prodej pozemků v k.ú. Poličany, Kutná Hora (zahrádky)
2/13    Prodej části pozemku v k.ú. Červené Janovice (pí Svobodová)
2/14    Prodej pozemku v Neškaredících (pí Truhlářová)
2/15    Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (man. Marhanovi)
2/16    Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (man. Koskovi)
2/17    Prodej části pozemků v k.ú. Zhoř u Červených Janovice
2/18    Prodej části pozemků v k.ú. Zhoř u Červených Janovic
2/19    Vyhodnocení VŘ č. M 3/13 na prodej nemovitostí v KH
2/20    Vyhodnocení VŘ č. M 2/13 na prodej nemovitostí v KH
2/21    Prodej budovy s pozemky v Kutné Hoře formou VŘ
2/22    Odkoupení pozemků v k.ú. Kutná Hora
2/23    Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Kutná Hora (OSBD KH)
2/24    Bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Sedlec u KH

3.  Materiály odboru správy majetku
3/01    Vyhodnocení VŘ č. SN 36/13–prodej bytu č.221/6,ul. Vítězná
3/95    Rozpočtové opatření – OSM – TO č. 31/13

5.  Materiály odboru rozvoje a územního plánování
5/01    Zadání pro zpracování návrhu změny č. 42 ÚPM
5/02    Vydání změny č. 44 ÚPM
5/03    Vydání změny č. 35 ÚPM
5/04    Inf. zpráva k poskytování půjček z FRB v roce 2013

7.  Materiál odboru sociálních věcí a zdravotnictví
7/01    Změna členů Stabilního fondu na podporu a rozvoj soc.služeb

8.  Materiály kontrolního výboru
8/01    Zápis kontrolního výboru ZM

VII.  Různé

VIII.  Závěr

 

.

Zavřít menu