První zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora v roce 2014 se bude konat v úterý 28. ledna 2014 od 16. hodin v Rytířském sále Vlašského dvora v Kutné Hoře. Na programu jsou, mimo jiné, prezentace rekonstrukce II. patra Tylova divadla, prezentace projektu Meziobecní spolupráce či Střední a Velké granty Města Kutná Hora. …………………………………………………………………

Program

I. Zahájení

II. Schválení programu

III. Prezentace – arch. Železný – rekonstrukce II. patra Tylova divadla – bufet a šatna

IV. Prezentace – meziobecní spolupráce – projekt SMO (Mgr.Doušová)

V. Dotazy a připomínky občanů

VI. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva

.
VII. Materiály kanceláře tajemníka

1/01 Zpráva k odměnám neuvolněným členům ZM KH

1/02 Ukončení členství v osadním výboru

1/03 Tvorba, čerpání a pravidla sociálního fondu

1/04 Realizace krematoria v KH

.
Materiály ekonomického odboru

2/01 Návrh na rozpočtové opatření EO č.1 – 2

2/02 Zásobník nepokrytých akcí

2/03 Rozpočtová opatření přijatá Radou města Kutná Hora

2/04 Zápis finančního výboru

2/11 Prodej pozemků společnosti OJGAR, s.r.o.

2/12 Prodej části pozemku v k.ú. Neškaredice (man.Vokálkovi)

2/13 Bezúplatný převod nemovitostí v Kutné Hoře (Stř.kraj)

2/14 Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (ČEZ Distribuce, a.s.)

2/15 Plnění usnesení ZM

.
Materiály odboru správy majetku

3/01 Plnění termínů usnesení

 .
Materiály odboru rozvoje a územního plánování

5/01 Vydání změny č.45 Územního plánu města KH

5/02 Poskytnutí příspěvků na výstavbu kanal.přípojek

.
Materiály odboru investic

6/01 Rozšíření kapacity MŠ Pohádka

.
Materiály interního auditu

8/01 Zápisy o kontrolách kontrolního výboru ZM

8/02 Zápis č. 1/2014 z jednání Kontrolního výboru ZM KH

.
Materiály městské policie

9/01 Realizace Programu prevence kriminality v r.2014

.
Materiály odboru dopravy a SH

10/01 Smlouva na úhradu části prokazatelné ztráty

 .
Materiály oddělení kultury a cestovního ruchu

15/01 Calendarium Cuthna/Střední a velké granty/Smlouva o přísp.

.
VIII. Různé

IX. Závěr
.

Upozornění: Ze zasedání zastupitelstva nebudou nadále realizovány přímé přenosy, audio i video záznamy jednotlivých jednání najdete ZDE.

 

.

Zavřít menu