Pozvánka: veřejné jednání k ustanovení Osadního výboru Vnitřní město se uskuteční 2. března v Rytířském sále Vlašského dvora

Pro další přípravu založení Osadního výboru Vnitřní město zve vedení města všechny občany, kteří mají zájem o aktivní účast ve výboru či zvolení členů výboru, k veřejnému zasedání. Uskuteční se 2. března od 17 hodin v Rytířském sálu Vlašského dvora s následujícím programem:

1. Zahájení
2. Aktuální informace k přípravě OsV Vnitřní město
3. Návrh na členy OsV a hlasování
4. Návrh na předsedu OsV a hlasování
5. Diskuze
6. Závěr

tz, red

Zavřít menu