Zastupitelstvo města

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora se uskuteční v úterý 3. května 2016 od 16:00 v Rytířském sále Vlašského dvora. Zastupitelstvo města tentokrát navštíví hejtman Středočeského kraje Miloš Petera. Také bude prezentován záměr na zřízení Mezinárodní univerzity Sv. Prokopa v Kutné Hoře.

 

Program

I. Zahájení                 

II. Schválení programu

III. Návštěva
– Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje
– prezentace Spolku za zřízení Mezinárodní univerzity

IV. Dotazy a připomínky občanů

V. Zaslané materiály

Materiály kanceláře tajemníka

1/01 Změna kategorie Jednotky požární ochrany v Malíně
1/02 Ukončení partnerství s městem Bamenda v Kamerunu
1/03 Přistoupení do Spolku za zřízení Mezinárodní Univerzity v KH

Materiály ekonomického odboru  

2/01 Přijetí investičního úvěru
2/02 Poskytnutí půjčky TJ Sparta KH – rozpočtové opatření EKO č. 10
2/03 Rozpočtová opatření přijatá radou města
2/04 Obnovení kontokorentního úvěru
2/05 Plnění rozpočtu města k 31. 3. 2016
2/06 Zápis finančního výboru ZM

Materiály odboru správy majetku

3/01 Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Neškaredice (ČR – SPÚ)
3/02 Odkup nemovitostí v k.ú. Kutná Hora (spol. A – Trading, a.s.)
3/03  Prodej části pozemků v k.ú. Kutná Hora (pí Uhrová)
3/04 Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Vondráková, p. Pánek)
3/05 Prodej Tellerova cukrovaru s přilehlými pozemky
3/06 Prodej části pozemku v k.ú. Kaňk (TJ Sokol Kaňk z.s.)
3/07 Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Pulda, Šturmovi)
3/08 Odstranění stavby vodojemu v k.ú. Poličany
3/09 Rozpočtová opatření OSM č. 4/16, č. 7/16
3/10 Směna části pozemku v k.ú. KH (spol. HOME INTERIORS)

Materiály odboru památkové péče, školství a TV

4/01 Udělení titulu Čestný občan města Kutná Hora
4/02 Rozpočtové opatření č. 5 – Veřejnoprávní sml.
4/03 Veřejnoprávní sml. o poskytnutí dotace z Fondu regenerace města
4/04 Veřejnoprávní sml. o poskytnutí dotace z Fondu regenerace města
4/05 Veřejnoprávní sml. o poskytnutí dotace z Fondu regenerace města
4/06 Veřejnoprávní sml. o poskytnutí dotace z Fondu regenerace města
4/07 Veřejnoprávní sml. o poskytnutí dotace z Fondu regenerace města
4/08 Veřejnoprávní sml. o poskytnutí dotace z Fondu regenerace města
4/09 Veřejnoprávní sml. o poskytnutí dotace z Fondu regenerace města
4/10 Veřejnoprávní sml. o poskytnutí dotace z Fondu regenerace města
4/11 Veřejnoprávní sml. o poskytnutí dotace z Fondu regenerace města
4/12 Veřejnoprávní sml. o poskytnutí dotace z Fondu regenerace města
4/13 Veřejnoprávní sml. o poskytnutí dotace z Fondu regenerace města
4/14 Veřejnoprávní sml. o poskytnutí dotace z Fondu regenerace města
4/15 Veřejnoprávní sml. o poskytnutí dotace z Fondu regenerace města
4/16 Veřejnoprávní sml. o poskytnutí dotace z Fondu regenerace města
4/17 Veřejnoprávní sml. o poskytnutí dotace z Fondu regenerace města

Materiály odboru regionálního rozvoje a ÚP

5/01 Poskytnutí zápůjčky z FRB
5/02 Přijetí dotace na projekt „Územní plán Kutná Hora“

Materiály odboru investic

6/01 Rozpočtové opatření OI č. 12 – 16
6/02 Zařazení nových položek do zásobníku investičních akcí
6/50 Inf. zpráva o uzavření dlouhodobé podnájemní sml. – J. Vágner

Materiály odboru sociálních věcí a zdravotnictví

7/01 Veřejnoprávní sml. o poskytnutí dotace (Protialkohol.stanice)
7/02 Veřejnoprávní sml. o poskytnutí dotace (Dítě a kůň)

VI. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva

VII. Různé

VIII. Závěr

 

 

Zavřít menu