Poslední zasedání Rady města Kutná Hora schválilo, mimo jiné, termíny pracovních jednání zastupitelů na letošní rok. První dvě už proběhla, naplánováno je jich ještě pět, to nejbližší se uskuteční již příští týden v Lorci. Na pracovních jednáních budou diskutovány podklady na řádná jednání. ………………………………………………………………

„Všichni zastupitelé se shodují na tom, že jsou to účelná a užitečná setkání, takže aby se mohli připravit a udělat si čas, dohodli jsme se, kdy se těch pět jednání odehraje.  Nejbližší bude 24. dubna,“ shrnul starosta Ivo Šanc.
Na programu dubnového pracovního jednání je situace kolem kulturního domu Lorec a záležitosti akciové společnosti Sparta Kutná Hora.
„Hospodaření akciové společnosti Sparta Kutná Hora je neziskové, což odpovídá charakteru náplně, tedy provozování  Lorce a samozřejmě výkonnostního fotbalu v Kutné Hoře. Neříkám, že by v hospodaření  Sparty bylo něco v nepořádku nebo špatně, ale vykazuje ztrátu a město se musí k vzniklé situaci nějak postavit,“ vysvětlil Šanc.
Dikutovat se bude také o koncepci vzdělávání, problematice výherních hracích přístrojů a zastupitelé budou informování o jednáních s investorem sportovní haly.
„Co se sportovní haly týče, absolvovali jsme jednání s právníky a se skupinou odborníků na PPP projekty, která do loňského roku pracovala pro ministerstvo financí a dohodli jsme se na tom, že si necháme vypracovat ekonomicko- právní analýzu, která by nám posoudila ekonomickou výhodnost, porovnala varianty vlastní investice města tj. financování úvěrem, případně v kombinaci s dotací, ve srovnání s variantou, kdy by halu postavila a provozovala soukromá firma a město by hradilo ty náklady, o kterých byla řeč na posledním veřejném zasedání zastupitelstva,“ dodal kutnohorský starosta.

(jok)

.

Zavřít menu