Představitelé Kutné Hory, Čáslavi a Kolína se sešli při pracovním obědě. Hlavními tématy bylo zdravotnictví, problematika dopravy a plánované investice

Představitelé Kutné Hory, Kolína a Čáslavi se setkali 5. října na pracovním obědě v salonku ve Vile U Varhanáře v Kutné Hoře. Tradice společných setkávání představitelů měst Kutné Hory a Kolína byla obnovena v roce 2019, byla přizvána i Čáslav. Setkání se standardně konají jednou za tři měsíce. „Kvůli pandemii musela být tato tradice na chvíli přerušena, ale jsem ráda, že jsme se mohli opět sejít a informovat se o tom, co se v našich městech děje,“ řekla místostarostka Silvia Doušová.

Hlavními tématy setkání bylo zdravotnictví, problematika dopravy, plánované investice a projekty soukromých investorů. „Při pravidelných setkáních se informujeme o tom, co se děje v jednotlivých obcích. Většinou řešíme problémy, které jsou nám společné,“ uvedl starosta Kolína Michael Kašpar a připomenul, že Kolín, Kutná Hora a Čáslav mají k sobě blízko. Kutnohorská nemocnice spadá pod Oblastní nemocnici Kolín. Účastníci setkání diskutovali i o možné pomoci v rámci koordinace pro čáslavskou nemocnici. Zabývali se i problematickou křižovatkou pod Kaňkem a dalšími záležitostmi.

pra

Zavřít menu