Představitelé Kutné Hory, Čáslavi a Kolína se sešli při pracovním obědě. Tématem bylo zdravotnictví, ale i rozvoj turismu v regionu

Představitelé Kutné Hory, Čáslavi a Kolína se setkali 24. května na pracovním obědě v hotelu Grand v Čáslavi. Navázali tak na první setkání, které se konalo bezprostředně po volbách v Kutné Hoře. Od té doby města vzájemně komunikují a informují se o projektech, které mohou zajímat ostatní partnery.

Hlavními tématy setkání bylo zdravotnictví, problematika kutnohorské i čáslavské nemocnice, odpadové hospodářství a jeho dlouhodobé vize, turistický ruch, formát destinačního managementu a jeho smyslu pro rozvoj turismu v celém společném regionu. Probíralo se také zavádění smart city do měst a další aktuální témata. Za Kutnou Horu se setkání účastnili starosta města Josef Viktora a místostarosta Vít Šnajdr.

Jelikož v Kolíně dojde k plánované výměně na postu starosty města, poděkovali účastníci setkání Vítu Rakušanovi za jeho přínos v společné meziměstské spolupráci. Čáslavský starosta Vlastislav Málek mu při této příležitosti předal klíč od města Čáslavi jako výraz poděkování za to, že byl u „odemykání“ této formy vzájemné spolupráce a komunikace vedení měst.

Další setkání by se mělo uskutečnit v září v Kolíně.

tz

Zavřít menu