Případné námitky a připomínky k návrhu územního plánu Kutné Hory je možné podat pouze do 3. června

Veřejné projednání návrhu územního plánu se konalo 27. května v Rytířském sále Vlašského dvora za účasti projektantů Archteam Brno, představitelů města, zástupců jednotlivých odborů městského úřadu, dotčených organizací a veřejnosti. Námitky a připomínky k němu je možné podat písemně nejpozději do sedmi dnů od veřejného projednávání, tedy do pondělí 3. června. Návrh nového územního plánu je k dispozici na odboru regionálního rozvoje a územního plánování MěÚ Kutná Hora a měsíc je již vyvěšen na webu  města. 

V úvodu jednání Vít Holub z odboru regionálního rozvoje a územního plánování Městského úřadu Kutná Hora připomenul historii vzniku návrhu nového územního plánu, jehož pořízení schválilo zastupitelstvo města v březnu 2015. Od té doby probíhala jednání s dotčenými orgány a institucemi, návrh se postupně vyvíjel až do současné podoby.  „Jelikož je Kutná Hora památkovou rezervací, zapsaná na listině UNESCO, nejdelší jednání probíhala s Ministerstvem kultury,“ podotkl Vít Holub. Za zastupitelstvo města má návrh nového územního plánu ve své kompetenci místostarostka Kutné Hory Silvie Doušová. V současné době (do doby vydání nového Územního plánu města Kutné Hory) stále platí stávající územní plán z roku 2001 včetně jeho platných změn.

Veřejné projednávání návrhu územního plánu v Rytířském sále probíhalo velice klidně. Zazněly pouze dvě připomínky z řad občanů. Jedna se týkala chybějícího chodníku v lokalitě na Třešňovce a s tím souvisejících bezpečnostních rizik především pro děti. Druhý dotaz se týkal obavy z možného znehodnocení stávající lokality rodinných domů v okolí Domažlické ulice bytovou – vícepodlažní zástavbou. Tyto dotazy byly zodpovězeny na místě. Další účastníci veřejného projednávání návrhu územního plánu využili možnosti a své námitky a připomínky sepsali do připravených vytištěných formulářů, které byly při jednání k dispozici a odevzdali je na místě, nebo je doručí do 3. června na odbor regionálního rozvoje a územního plánování MěÚ Kutná Hora..  „Námitky a připomínky bylo možno podávat už ve chvíli, kdy byla vyvěšena vyhláška oznamující veřejné projednávání. Všechny budou zaevidovány a projednány,“ dodal Vít Holub.

Prezentace Archteam, která byla promítána během veřejného promítání, bude k nahlédnutí na odboru regionálního rozvoje MěÚ Kutná Hora u Víta Holuba.

pra

Zavřít menu