Připravené židle zívaly prázdnotou, zastupitelé o informace neprojevili zájem

Hodně vzruchu vnesl na dvě červnová jednání zastupitelů projekt „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“. Pro finanční spoluúčast na projektu nakonec hlasovalo pouze 14 zastupitelů, což by sice podle zákona o obcích ke schválení stačilo, ovšem počet hlasů „pro“ nestačil dohodnuté dvoutřetinové většině.

V prosinci 2015 zastupitelstvo schválilo zahájení přípravných prací projektu, v lednu 2017 pak 24 zastupitelů hlasovalo pro přijetí dotace (Martin Hlavatý a Jan Havlovic se sdrželi). V červnu se ovšem zastupitelstvo k finanční spoluúčasti postavilo zády. Vedení města chtělo rozptýlit všechny vyřčené obavy, a proto na čtvrtek připravilo další prezentaci projektu. O informace ale projevili zájem pouze tři zastupitelé: Běla Hejná, Martin Hlavatý a Lenka Frankovicová.

Z prezentace jednoznačně vyplynulo, že jednotlivé kroky manažerů i řídícího výboru jsou pod důkladnou a podrobnou kontrolou hned několika nejrůznějších institucí, jak národních, tak evropských.

„Vlašský dvůr je jednou z nejstarších staveb v Kutné Hoře a vyžaduje údržbu a opravy. Za posledních dvanáct let tyto opravy stály téměř 22 milionů korun,“ upozornila kromě jiného projektová manažerka Aneta Nedvědová s tím, že další opravy by si Vlašský dvůr v nejbližší době vyžádal i bez projektu celkové revitalizace. „V havarijním stavu je kanalizace, rozvody elektřiny, opěrná hradní zeď, okna a tak bych mohla pokračovat,“ připomněla s tím, že nutné opravy by Kutnou Horu v příštích letech stály dalších 34,5 milionů korun.

Pokud zastupitelé nakonec budou souhlasit s uvolněním finančních prostředků, dostane Kutná Hora k investovaným 30,8 milionům spoluúčasti 89 milionů dotačních peněz. „Ze zhruba třiceti milionů, které musí Kutná Hora investovat, je deset milionů spoluúčast a dvacet milionů jsou nezpůsobilé výdaje. Tato částka se navýšila zejména proto, že ve Vlašském dvoře sídlí úřad a právě například opravy v kancelářích nelze zahrnout do dotace na revitalizaci národní kulturní památky,“ vysvětlil starosta Martin Starý.

O uvolnění finančních prostředků pro spoluúčast v projektu z již přijatého úvěru budou zastupitelé rozhodovat opět v září.

(red)

Prezentace ke stažení zde: Vlašský dvůr – přínos projektu pro město_17_08_17