Hodně vzruchu vnesl na dvě červnová jednání zastupitelů projekt „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“. Pro finanční spoluúčast na projektu nakonec hlasovalo pouze 14 zastupitelů, což by sice podle zákona o obcích ke schválení stačilo, ovšem počet hlasů „pro“ nestačil dohodnuté dvoutřetinové většině.

V prosinci 2015 zastupitelstvo schválilo zahájení přípravných prací projektu, v lednu 2017 pak 24 zastupitelů hlasovalo pro přijetí dotace (Martin Hlavatý a Jan Havlovic se sdrželi). V červnu se ovšem zastupitelstvo k finanční spoluúčasti postavilo zády. Vedení města chtělo rozptýlit všechny vyřčené obavy, a proto na čtvrtek připravilo další prezentaci projektu. O informace ale projevili zájem pouze tři zastupitelé: Běla Hejná, Martin Hlavatý a Lenka Frankovicová.

Z prezentace jednoznačně vyplynulo, že jednotlivé kroky manažerů i řídícího výboru jsou pod důkladnou a podrobnou kontrolou hned několika nejrůznějších institucí, jak národních, tak evropských.

„Vlašský dvůr je jednou z nejstarších staveb v Kutné Hoře a vyžaduje údržbu a opravy. Za posledních dvanáct let tyto opravy stály téměř 22 milionů korun,“ upozornila kromě jiného projektová manažerka Aneta Nedvědová s tím, že další opravy by si Vlašský dvůr v nejbližší době vyžádal i bez projektu celkové revitalizace. „V havarijním stavu je kanalizace, rozvody elektřiny, opěrná hradní zeď, okna a tak bych mohla pokračovat,“ připomněla s tím, že nutné opravy by Kutnou Horu v příštích letech stály dalších 34,5 milionů korun.

Pokud zastupitelé nakonec budou souhlasit s uvolněním finančních prostředků, dostane Kutná Hora k investovaným 30,8 milionům spoluúčasti 89 milionů dotačních peněz. „Ze zhruba třiceti milionů, které musí Kutná Hora investovat, je deset milionů spoluúčast a dvacet milionů jsou nezpůsobilé výdaje. Tato částka se navýšila zejména proto, že ve Vlašském dvoře sídlí úřad a právě například opravy v kancelářích nelze zahrnout do dotace na revitalizaci národní kulturní památky,“ vysvětlil starosta Martin Starý.

O uvolnění finančních prostředků pro spoluúčast v projektu z již přijatého úvěru budou zastupitelé rozhodovat opět v září.

(red)

Prezentace ke stažení zde: Vlašský dvůr – přínos projektu pro město_17_08_17

Zavřít menu