Město Kutná Hora se spolu s dalšími padesáti obcemi, které spadají do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen ORP), zapojilo koncem roku 2013 do projektu meziobecní spolupráce realizovaného Svazem měst a obcí ČR (reg. číslo: CZ.1.04 /4.1.00/B8.00001). ………………………………………………………………………

Cílem projektu, jak už sám název napovídá, je vytvořit podmínky pro dlouhodobou a fungující spolupráci mezi obcemi. Spojení sil umožní zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby, a tím získat pro obce a města další finanční prostředky na jejich rozvoj. Tříčlenný realizační tým začal pracovat začátkem letošního roku v nově zrekonstruovaných prostorách v Šultysově ulici čp. 154 (nad bývalou restaurací U Havířů). Jedním z našich prvních úkolů je zmapovat současnou situaci v jednotlivých obcích ORP Kutná Hora z hlediska zajišťování základních veřejných služeb. Konkrétně se jedná o tři oblasti, předškolní výchovu a základní školství, odpadové hospodářství a sociální služby. Volba čtvrté oblasti je ponechána na samotných obcích. Na základě zjištěných údajů budou zpracovány čtyři rozvojové strategie, které by, mimo jiné, měly obsahovat srozumitelný způsob řešení konkrétních problémů. Projekt bude ukončen v červnu 2015. Pokud byste se chtěli o tomto projektu dozvědět více, navštivte webové stránky www.obcesobe.cz.

Silvia Doušová, koordinátorka meziobecní spolupráce

.

Loga Meziobecní spolupráce 2014

 

.

Zavřít menu