Promění se opuštěná Zelenkova vila v mateřskou školu?

Rada města uložila 3. 10. Odboru správy majetku Městského úřadu Kutná Hora vypracovat odborný posudek možností zřízení MŠ v objektu opuštěné Zelenkovy vily v Masarykově ulici 453 a bývalé Mateřské školy v Trebišovské 611, kde v současné době sídlí Oblastní charita Kutná Hora. Posouzení bude provedeno z hlediska možného počtu oddělení MŠ v objektu a dále okolního prostředí (zahrada, hřiště) a také možnosti příjezdu a parkování. Současně bude zajištěn odborný odhad nákladů na nutné opravy objektu MŠ Benešova 7 (Adlerova vila).

Snímky Zelenkovy vily.

Foto archiv pra