Rada města Kutné Hory vyhlašuje výběrové řízení na jednatele společnosti KH Tebis s.r.o.

Rada města Kutné Hory vyhlašuje výběrové řízení na jednatele společnosti KH TEBIS

Obchodní firma KH TEBIS s.r.o., Kutná Hora

Charakteristika funkce:

Společnost KH TEBIS s.r.o., IČ 47542713 se sídlem Puškinská 641, 284 01 Kutná Hora je společností ve stoprocentním vlastnictví města Kutné Hory, která byla založena za účelem výroby tepelné energie a rozvodu tepelné energie.

Místo výkonu práce: Kutná Hora, Puškinská 641, 284 01 Kutná Hora

Předpokládaný termín nástupu: 1. 5. 2019

Požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání, technického nebo ekonomického směru, případně středoškolské vzdělání technického směru s pětiletou praxí v oboru energetika
 • Manažerská praxe v řízení pracovních týmů minimálně 3 roky
 • Znalost obecně závazných právních předpisů souvisejících s vykonávanou funkcí
 • Bezúhonnost
 • Orientace a znalost v oblasti podnikání
 • Znalost práce na PC
 • Řidičský průkaz skupiny „B“

Dále výhodou:

 • Vzdělání technického směru a odpovídající praxe splňující podmínky pro udělení licence podle § 5 zákona č. 314/2009 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energeticky zákon)
 • Znalost problematiky činností, ve kterých společnost podniká

K přihlášce je nutno doložit:

 • Strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadní praxi
 • Odborné znalosti a dovednosti
 • Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Výpis z evidence rejstříků trestů ne starší 3 měsíců
 • Čestné prohlášení uchazeče, že proti němu není vedeno trestní stíhání
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů – dle ust. §5 odst. 2 zákona 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit.

Přihláška do VŘ včetně požadovaných dokladů musí být předána v zalepené obálce s nápisem „Neotvírat – VŘ KH TEBIS – jednatel“

Přihlášky se podávají na adresu Městský úřad Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, 28401 Kutná Hora, oddělení personální a krizového řízení, nebo poštou na stejnou adresu v termínu do 28. 2. 2019 včetně.

Výběrové řízení se uskuteční dne 11. 3. 2019, termín a místo bude upřesněn pozvánkou konkrétním uchazečům.

Podrobnější informace k výběrovému řízení poskytne místostarosta Mgr. Vít Šnajdr, tel. 602361364.

 

 

Zavřít menu