Rada schválila vyhlášení výběrového řízení na pronájem prostor – gastro služeb ve sportovní hale Klimeška. Uzávěrka 13. srpna

Kutnohorští radní schválili vyhlášení výběrového řízení na pronájem prostor sloužících k podnikání – gastro služeb ve sportovní hale Klimeška. Konkrétně se to týká bufetu vlevo v přízemí, stolků před bufetem a snídárny v I. patře. „Majetkové oddělení nechalo zpracovat odhady. Částka za pronájem je poměrně vysoká, vychází na 39 tisíc korun měsíčně,“ konstatoval starosta Kutné Hory Ing. Josef Viktora s tím, že cena vyplývá ze znaleckého posudku, souvisí i se zabudovaným a městem zaplaceným kompletním zařízením. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 13. 8. 2018 ve 13.00 hod. Rada města zároveň souhlasila s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise. -pra-