Na prvním letošním zasedání odsouhlasili kutnohorští radní zadání dopracování studie bývalé ZŠ J. A. Komenského Na Náměti na knihovnu. Stávající prostory kutnohorské Městské knihovny již delší dobu nevyhovují požadavkům a původně uvažovaná výstavba nového objektu v místě nynějšího autobusového nádraží není v dohledné době reálná. ………………………………………

Město proto uvažuje o přesunutí knihovny do budovy bývalé školy J. A. Komenského v ulici Na Náměti. Vypracováním studie byl pověřen architekt Jiří Krejčík. Studii v základních obrysech představil kutnohorským zastupitelům i veřejnosti na říjnovém veřejném shromáždění ve Vlašském dvoře. Nyní nastal čas na další kroky.
„Architekt Krejčík by v práci na studii pokračoval a dokončil ji. Studie by měla zejména řešit zasazení budovy do prostředí v ulicích Na Náměti a Krupičkova, tedy bezprostřední okolí. Dále by se řešily například otázky úprav, nebo změn územního plánu a parkování vozidel,“ vysvětlil kutnohorský starosta Ivo Šanc.
Cenová nabídka na dokončení studie zněla na dvě stě tisíc korun.
„Rada pověřila Odbor investic jednáním o snížení této ceny,“ doplnil starosta.
Dokončení studie je jedním z postupných kroků, které by měly vyvrcholit tím, že by Kutná Hora získala nové prostory pro Městskou knihovnu, které by si tato instituce, vzhledem k neustále stoupajícímu zájmu o její služby, jistě zasloužila.

(jok)

.

Zavřít menu