Vrchlický si svůj pseudonym zvolil pod dojmem nádherné přírodní scenérie kolem říčky Vrchlice v Kutné Hoře. Sedm let po jeho smrti, v roce 1919, vytesal básníkův reliéf do pískovcové skály nad Královskou procházkou kutnohorský sochař Josef Chvojan. Nejen reliéf, ale i Královská procházka by se mohly vbrzku dočkat nového osvětlení.

.
Technické oddělení MěÚ Kutná Hora zpracovává v současnosti žádost na poskytnutí grantu na realizaci projektu „Veřejné osvětlení Královské procházky“ od společnosti Philip Morris International. V případě úspěchu získá Město Kutná Hora finanční příspěvek v hodnotě 40 tis. USD, který by měl zčásti pokrýt první etapu zmiňovaného projektu.
„Bude se jednat o vybudování veřejného osvětlení na trase od počátku Královské procházky ve směru z ulice Pobřežní až po skalní masiv s reliéfem českého spisovatele, básníka a dramatika Jaroslava Vrchlického. V případě získání finančních prostředků by se projekt začal realizovat ještě letos, druhá etapa projektu, která bude zahrnovat veřejné osvětlení od reliéfu po konec Královské procházky v Táborské ulici, by měla být dokončena v následujícím roce. Vše ale samozřejmě závisí také na finančních možnostech Města,“ vysvětlil kutnohorský starosta Martin Starý.
V pondělí 18. května se ve večerních hodinách uskutečnila světlená zkouška nasvětlení reliéfu, kterou zajišťoval Ing. Jiří Pavelka z Ateliéru světelné techniky v Praze a firma pana Pavla Turka. Zhruba na půl hodiny se tak kolemjdoucím naskytla „světelná ochutnávka“, kterou se, jak všichni doufáme, budeme moci brzy kochat natrvalo.

(red)

.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Zavřít menu