Revitalizace Vlašského dvora pokračuje, pod vrstvou výmaleb byl odhalen původní malovaný strop

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře pokračuje. V minulém týdnu bylo dokončeno stěhování půltunových traverz na půdu, kterými bude zajištěna nosnost a statika podlahy budoucího archivu. Usazeny jsou v kapsách v obvodovém zdivu.

„V prvním patře objektu, kde jsou kanceláře starosty a tajemníka, byly po odstranění starých konstrukcí podlah položeny nové, včetně podkladního roštu pro pokládku nových parket. Původní budou repasovány a použity v jiné části objektu,“ uvedl Jan Trávníček DiS. z odboru investic Městského úřadu Kutná Hora. Po odstranění stávajících nátěrů dřevěného stropu a obložení vynikly původní kresby a ornamenty. Strop bude nově opatřen buď tenkou vrstvou lazury, nebo voskem, aby zůstala zachována kresba materiálu. „Předpokládané dokončení „starostenského křídla“ je přelom září a října, mimo kanceláře, kde při odstraňování starých výmaleb byl zachycen původní malovaný strop. Požadavek Národního památkového ústavu je malbu obnovit, což práce pozdrží zhruba o měsíc,“ vysvětlil Jan Trávníček

. S výměnou konstrukce podlahy došlo při této příležitosti i k přeložení ležatých rozvodů topení a slaboproudu do podlahy, aby nově zrepasované dřevěné obklady stěn nebyly těmito rozvody již narušovány.

Rada města při svém zasedání 5. září schválila uzavření smlouvy na restaurování konšelské lavice, která je také součástí revitalizace, bude začleněna do expozice. Projekt zahrnuje spolu s vybudováním nových expozic  i rekonstrukci rozvodů vody, elektřiny, kanalizace, výstavbu výtahu, která zajistí bezbariérovost objektu.

Součástí rozsáhlého projektu je i obnova části parku pod Vlašským dvorem, která byla v 60. letech zapsána společně se sídlem králů jako součást Národní kulturní památky. V současné době pokračují přípravné práce. Jelikož se park změní ve staveniště, bude veřejnosti uzavřen zhruba od druhé poloviny září až do konce roku 2019. –M. Pravdová-