Záporný výsledek hospodaření za rok 2014, ztráta ve výši 2 504 tis. Kč není příliš radostný.  Na výsledku se zajisté podílelo teplé počasí, odpis pohledávky ve výši 500 tis. Kč z minulých let i neřešení situace (neplnění plánovaných tržeb) o které se vědělo již  v prvním čtvrtletí roku 2014.

.
Provedený účetní audit objevil i snížení vlastního kapitálu společnosti KH TEBIS, ten se za rok 2014 snížil o 5, 6 mil. Kč z 20,06 mil. Kč na 14,44 mil. Kč.  Jedním z důvodů bylo zrušení rezervního fondu společnosti ve výši 3 mil. Kč, který byl neuváženě použit na úpravy v kotelně potřebné k připojení tepla z EC.  I přes všechny tyto skutečnosti se minulý jednatel společnosti pan Karel Koubský ml.  rozhodl pro opětovné  snížení ceny tepla koncovému spotřebiteli pro rok 2015.  Tato cena je nastavena velmi populisticky (v souladu s předvolebními sliby – politicky?) a společnosti  KH TEBIS s.r.o. hrozí  nová vysoká ztráta v roce 2015. Jelikož  jsem před volbami  nesliboval, že teplo bude levnější a levnější, je mou povinností jednatele – managera KH TEBIS s.r.o. tuto situaci napravit a zamezit tomu, aby v konečném důsledku muselo ztrátové hospodaření společnosti zaplatit  opět město Kutná Hora. Naším zájmem je samozřejmě snižování ceny tepla pro naše spotřebitele. Toto však musí být podloženo dobrými hospodářskými výsledky  společnosti. Budoucnost společnosti vidím v připojení nových zákazníků a zvýšení prodeje tepla. Rád bych na závěr poděkoval všem zaměstnancům společnosti za jejich profesionální práci v této složité  době.

Tomáš Pilc, radní, Kutnohorská změna

.

Zavřít menu