V Kutné Hoře budou umístěny další dva kontejnery určené ke sběru použitého textilu. Kontejnery nově naleznete i v ulici Sochorova na Žižkově u kontejnerů na tříděný odpad a druhý v Malíně na kontejnerovém stanovišti v ulici Pod Hradbami.

.
Spolupráci v sociálně-ekologickém projektu ,,Nepotřebné věci, potřebným lidem“ nám nabídlo sociální družstvo Diakonie Broumov, které po celé České Republice umisťuje a sváží žluté kontejnery určené na použitý textil. Do kontejneru patří veškeré ošacení, obuv (nepoškozená a svázaná k sobě, aby se ztratily), bytový textil, přikrývky a polštáře. Vše slouží především k humanitárním účelům a na ochranu životního prostředí, tím že snižuje množství komunálního odpadu uloženého na skládku. Diakonie Broumov sesbírané oděvy třídí, ty nositelné a využitelné posílá na charitu a ty nevyužitelné jsou rozvlákňovány na suroviny určené k výrobě nových oděvů nebo textilních výrobků. Prodejem této suroviny je pak financována činnost Diakonie, včetně stravování, ubytování a také zaměstnávání sociálně méně přizpůsobivých osob, právě tříděním použitého textilu. Použitý textil občané Kutné Hory mohou odkládat od roku 2013 do kontejnerů umístěných v ulici Lorecká u Billy a na sídlišti Šipší v ulici Opletalova. Za rok 2014 bylo v Kutné Hoře nasbíráno 38,7 tun textilu.

Kateřina Hladíková, odbor správy majetku-technické oddělení MÚ Kutná Hora

.

Zavřít menu