Tisková zpráva ke jmenování ředitelky příspěvkové organizace Průvodcovská služba Kutná Hora

Dne 12. března 2019 proběhlo řádné výběrové řízení na ředitele/ku městské příspěvkové organizace Průvodcovská služba Kutná Hora. Celkem se přihlásilo šest uchazečů, dva však nesplnili požadavek vysokoškolského vzdělání. K ústnímu pohovoru byli pozváni čtyři uchazeči, jeden se omluvil. Ze tří uchazečů byla nakonec jednomyslně všemi členy výběrové komise doporučena na pozici ředitelky Ing. Andrea Kapounková.

Na základě tohoto výsledku Rada města Kutná Hora dne 27. března 2019 na svém zasedání jmenovala s účinností od toho samého dne ředitelkou příspěvkové organizace Průvodcovská služba Kutná Hora Ing. Andreu Kapounkovou, která tak svou pozici obhájila.

tz

Zavřít menu