Na základě dalších zjištění černého kácení v příměstských lesích (zdravé duby, modříny a borovice o průměru až 40 cm, pařezy zaházené listím) komise životního prostředí a Městský úřad Kutná Hora upozorňují, že je zakázáno kácení v příměstských lesích, zejména pak v lesích v majetku Města Kutná Hora, bez předem vydaného platného povolení. ………………………………………………….

Povolení ke kácení v městských lesech vydává a bližší informace poskytne hajný, Josef Procházka (tel. 723270397), pracovník Městských lesů a rybníků, spol. s r. o., který má městské lesy na starosti.

Upozorňujeme, že od října 2013 Městská policie bude pravidelně kontrolovat, zda nedochází k nepovolené těžbě dřeva a k nelegálnímu ukládání odpadů na území městských lesů.

(tz)

.

Zavřít menu