Rada města Kutná Hora zveřejnila záměr na pronájem volných nebytových prostorů. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné a zálohy na služby budou hrazeny čtvrtletně předem do 10 dne prvního měsíce předcházejícího čtvrtletí.

.
Návrh ceny ročního nájemného žadatel předloží v zapečetěné obálce na odbor správy majetku Městského úřadu v Kutné Hoře. Podrobnosti najdete na úředních deskách Města Kutná Hora a na webu Města Kutná Hora (pod odkazy níže).

Šultysova ul. č.p. 154                         

Jungmannovo nám. č.p. 489            

Kaňk č.p. 1

 

.

Zavřít menu