Rada města Kutná Hora zveřejnila záměr na pronájem volných nebytových prostorů. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 
Návrh ceny ročního nájemného žadatel předloží v zapečetěné obálce na odbor správy majetku Městského úřadu v Kutné Hoře. Podrobnosti najdete na úředních deskách Města Kutná Hora a na webu Města Kutná Hora (pod odkazy níže).

Záměr Města Kutná Hora pronajmout prostory sloužící k podnikání (kanceláře č. 1,2,6,7,8,9) v I. patře budovy čp. 154, Šultysova ul., Kutná Hora, za min. nájemné ve výši 800 Kč/m2/rok. Nabídky lze podat písemně do 13.6.2016 14.00 hod.

Záměr Města Kutná Hora pronajmout nebytové prostory v I. patře budovy čp. 378, ul. U Beránky, Kutná Hora-Malín, za roční nájemné ve výši 6.000 Kč (+ paušál za služby 2.000 Kč/rok). Účel užívání předmětu nájmu: klubovna. Žadatel musí být partner projektu, místní spolek nebo organizace, jejíž aktivity jsou ve veřejném zájmu, a které nerealizují zisk. Nabídky lze podat písemně do 13.6.2016 do 14.00 hod.

Celá znění výběrových řízení a záměrů (včetně zvláštních podmínek) jsou zveřejněna na úředních deskách Města Kutná Hora a webové adrese: www.mu.kutnahora.cz.

Zavřít menu