Letos poprvé bude probíhat svoz rostlinného odpadu dle harmonogramu svozu odpadu ,,z ulice“.  Občané tak mohou u svých domů, vedle nádoby určené na komunální odpad, odkládat od pondělí 23. 3. do středy 25. 3. rostlinný odpad. Svoz je rozdělen dle městských částí.

.
První den budou Technické služby Kutná Hora odvážet rostlinný odpad v částech Vnitřní město, Hlouška, Šipší a Karlov. Druhý den Žižkov a Kaňk. Třetí den bude pokračovat svoz v Sedlci, Malíně, Neškaredicích,  Perštejnci a v Poličanech.

Mezi rostlinný odpad patří plevel, listí, proutí z ořezaných stromů, keřů a živých plotů. Pro tento svoz zabalte odpad tak, aby jej bylo možné snadno uchopit a naložit, nejlépe do pytlů. Rozřezané proutí a větve do poloměru 3 cm svažte do svazků max. 1,5 m dlouhých. Pařezy a kmeny Vám svezeny nebudou.

Mimo svoz, který probíhá skoro každý měsíc, lze rostlinný odpad dopravit do sběrného dvora (do
50 kg na osobu čtvrtletně), nebo do kompostárny firmy ZERS, spol. s r.o. v Neškaredicích, kde jsou tyto odpady od občanů Kutné Hory v průběhu celého roku odebírány zdarma. Občané mohou využít i svoz biopopelnic, který je zdarma. Pro tento účel si zájemce na vlastní náklady pořídí hnědou biopopelnici, určenou na rostlinný odpad.

Více informací, Harmonogram svozu ke stažení…

(red)

.

Zavřít menu