Založení spolku Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z. s.

Ustavující schůze nově zakládaného spolku Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z. s. se konala 29. dubna v konferenčním sále kutnohorského hotelu Mědinek. Spolek je založen  jako oblastní organizace destinačního managementu a vzniká z iniciativy měst Kutná Hora a Kolín. Zakládajícími členy jsou dále zástupci obcí, MAS, podnikatelů a neziskového sektoru z obou regionů.

Spolek je zřizován za účelem podpory rozvoje domácího i zahraničního cestovního ruchu v destinaci a  ve své činnosti bude zastřešovat společné marketingové a propagační aktivity obou regionů. Konkrétně se bude zaměřovat na spolupráci všech subjektů cestovního ruchu, vytváření společných produktů,  vydávání informačních materiálů a realizaci dalších marketingových aktivit.

Po zapsání spolku do spolkového rejstříku a obsazení pozice produktového manažera se naplno rozběhne činnost spolku. Do plánovaných aktivit dle strategie spolku budou zapojeni všichni členové, vítáni jsou i další nové subjekty a partneři. Na společných jednáních partnerů budou řešeny potřeby regionu, společná propagace oblasti a její nabídky, aby bylo dosaženo společného zájmu – zvýšení turistického ruchu v oblasti a zkvalitnění nabízených služeb.

Více informací:

Mgr., Bc. Silvia DOUŠOVÁ, předsedkyně: dousova@mu.kutnahora.cz

Mgr. Kateřina Tesařová, administrativa: katerina.tesarova@mukolin.cz

 

Zavřít menu