Zda budou autobusy pro seniory nad 70 let v Kutné Hoře zdarma, rozhodnou zastupitelé na mimořádném zasedání

Zavedení bezplatné dopravy pro cestující nad 70 let schválili kutnohorští radní 27. června. Zda budou moci senioři nad 70 let skutečně využívat autobusy městské hromadné dopravy v Kutné Hoře zdarma, rozhodnou zastupitelé na mimořádném zasedání 24. července.

Jak uvedl starosta města Kutné Hory Ing. Josef Viktora, impulsem bylo několik dopisů od seniorů, kteří musí denně dojíždět na injekce do kutnohorské nemocnice. „Žádali o slevu nebo prominutí jízdného,“ vysvětlil Josef Viktora s tím, že v rámci integrované dopravy Středočeského kraje je přeprava cestujících nad 70 let zdarma. V sousedním Kolíně už podobné opatření platí a od července snížili věkovou hranici bezplatné dopravy pro seniory ze stávajících 75 na 70 let. „Původně jsme předpokládali, že bude možné zavést dopravu pro seniory zdarma okamžitě. Musí to ale předem projít zastupitelstvem,“ vysvětlil starosta města. Odhadované náklady se pohybují kolem 200 až 300 tisíc korun ročně. „Pro letošní rok máme v rozpočtu na dopravu vyčleněny finanční prostředky a tak si tato změna žádné rozpočtové opatření ani navýšení prostředků nevyžádá,“ konstatoval Ing. Josef  Viktora.

Senioři budou prokazovat nárok na bezplatné jízdné občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti, řidič jim vydá nulovou účtenku. Podle toho bude možné evidovat počet přepravených seniorů a zjistit skutečné náklady. Pokud zastupitelé tuto změnu odsouhlasí, začne bezplatná doprava pro seniory nad 70 let platit již od srpna. –pra-