Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje částečnou uzavírku silnice II/126 ul. Hrnčířská v Kutné Hoře, Karlově (jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací) z důvodu výstavby okružní křižovatky v následujícím rozsahu. Viz mapa.

.
Uzavřený úsek:
 II/126 ve vzdálenostech cca 150 m na každou stranu od křižovatky se silnicí III/03321 (ul. Čáslavská)

Délka uzavírky: cca 300 m

.
Dále povoluje úplnou uzavírku silnice III/03321 ul. Čáslavská v Kutné Hoře, Karlově z důvodu výstavby okružní křižovatky, II. etapa v tomto rozsahu:

Uzavřený úsek: silnice III/03321 ul. Čáslavská od křižovatky se silnicí II/126 směr Církvice

Délka uzavírky: cca 130 m

Délka objížďky: trasa A 11,0 km, trasa 2,8 km

Dále nařizuje objížďku v návaznosti na uzavírku Čáslavské ulice se stanovenou objízdnou trasou:

A) při příjezdu po silnici I/38 od Čáslavi pokračovat po silnici I/38 ve směru Kolín na mimoúrovňovou křižovatku se silnicí I/2, pokračovat rovně po silnici I/38 na křižovatku se silnicí III/03321 (Skalka), zde odbočit vlevo a pokračovat po silnici III/03321 k okružní křižovatce se silnicí III/03322 na Kaňku, zde odbočit druhým výjezdem a pokračovat po silnici III/03322 na okružní křižovatku se silnicemi I/2 a II/126, zde pokračovat rovně (druhý výjezd) po silnici II/126 ke křižovatce se silnicí III/03321, objížďka je obousměrná;

B) při příjezdu po silnici I/2 (Čs. legionářů, Štefánikova) od Prahy pokračovat po silnici I/2 (Masarykova) na okružní křižovatku se silnicemi II/126 a III/03322, zde odbočit třetím výjezdem směr Zbraslavice a pokračovat po silnici II/126 (Hrnčířská) ke křižovatce se silnicí III/03321;

Doba trvání uzavírky je stanovena v termínu: 27. 5. 2014  – 20. 7. 2014

Mapu uzavírek najdete ZDE.

 

.

Zavřít menu