Z důvodu provádění rekonstrukce STL plynovodu a přípojek v rámci stavby „Kutná Hora, Jeneweinova, Česká ul. – stavební úpravy – rekonstrukce MS plynovodu“ bude v termínu od 5. 8. 2015*  do  28. 8. 2015 částečně uzavřena (jednosměrný provoz) silnice III/33354 ul. Česká v Kutné Hoře ve směru od Kolína k silnici I/2**.

.
* Doba trvání uzavírky je stanovena v termínu 5. 8. 2015  – 28. 8. 2015 s tím, že uzavírka může být zahájena až po ukončení opravy povrchu silnice I/2 (plánované dokončení 5. 8. 2015).

** Uzavřený úsek: III/33354 jednosměrně od křižovatky s ul. Tyršova po křižovatku se silnicí I/2 (mapka…)

Délka uzavírky cca 250 m, délka objížďky 1,5 km (mapka…)

Objížďka je v návaznosti na uzavírku stanovena takto: na křižovatce s místní komunikací ul. Tyršova odbočit vpravo a dále pokračovat ul. Tyršova až na křižovatku se silnicí I/2.
.

Zavřít menu